Alhamdulillah washalatu wassalamu ‘ala rasulillah. Segala puji hanya milik Allah ﷻ dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, Nabi akhir zaman yang dinanti syafa’atnya pada hari kiamat nanti. Brothers fillah, buku kecil  ini merupakan sebuah kajian yang disampaikan oleh Syaikh Abdul